Nowy teren w specjalnej strefie ekonomicznej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
zdjęcie
O 5 hektarów powiększyła się Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Piotrkowie. W jej skład wszedł teren przy ul. Wronia/Błotnia.
 
Nieruchomość stanowi własność miasta, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy pozwalają na lokalizację obiektów przemysłowo-produkcyjnych. Teren objęty strefą ma dostęp do pełnej infrastruktury technicznej w ul. Wroniej, a także bocznicy kolejowej, biegnącej wzdłuż jego północnej granicy.
 
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie ŁSSE korzystają z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych.
 Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu:
   - nowej inwestycji
   - utworzenia nowych miejsc pracy.
 Wysokość pomocy publicznej wynosi:
   55%   dla małych przedsiębiorstw
   45%   dla średnich przedsiębiorstw
   35%   dla dużych przedsiębiorstw

Warunki uzyskania zezwolenia na działalność w sse:
  • inwestycja minimum 100 000 EURO,
  • utrzymanie inwestycji w regionie przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia całej inwestycji (3 lata dla MŚP),
  • utrzymywanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat (3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw),
  • udział środków własnych w wysokości co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji,
  • zwolnienia podatkowe przysługujące wyłącznie z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
← powrót