09-11-2018

Wykaz ul. Żwirki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W USTNYM PRZETARGU OGRANICZONYM, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. ŻWIRKI.
 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 61 w budynku położonym przy ul. Wysokiej 44/46, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 25 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 1, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbednego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym przy ul. Wysokiej 14, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 36 w budynku położonym przy ul. Topolowej 16/20, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. KAJAKOWEJ 22 i  ul. KAJAKOWEJ 24, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY,  W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. RONALDA REAGANA, PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA 99 LAT,
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, NA RZECZ POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH OKRĘG PIOTRKÓW TRYBUNALSKI.

 
 
WYKAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANBOWIĄCEJ WŁĄSNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE POŁOZONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 16A.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Kazimierza Wielkiego 3, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.