Nabór wniosków ,,Cześć Dziewczyny!” Ukraina 2022

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 5 =
Link
6 + 5 =
Obraz2
Do 30 listopada 2022 r. trwa nabór wniosków w ramach II Edycji Programu ,,Cześć Dziewczyny!” Ukraina 2022, ogłoszonego przez fundację Kulczyk Foundation.Granty w ramach Programu przyznawane są na projekty, których beneficjentami będą kobiety i dzieci pochodzenia ukraińskiego.
Minimalna kwota, o którą może ubiegać się Wnioskodawca to 25.000,00 zł, a maksymalna to 75.000,00 zł.
Projekty będą oceniane z perspektywy realizacji poniższych celów:
a. Aktywizacja zawodowa,
b. Wsparcie adaptacji społecznej,
c. Wsparcie psychologiczne,
d. Udzielanie pomocy humanitarnej,
e. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych,
f. Wsparcie inicjatyw naukowych,
g. Wsparcie inicjatyw kulturalnych
h. Wzmacnianie infrastruktury społecznej.

Program kierowany jest do:
- jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzących działalność na rzecz społeczności na terenie Polski lub w Ukrainie,
- instytucji kultury,
- organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji,
- spółdzielni, przedsiębiorstw społecznych, uczelni wyższych i ich spółek celowych.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie www.kulczykfoundation.org.pl i www.czescdziewczyny.pl.
← powrót