Dzisiaj: Środa 08 lutego 2023

Program „Robogrant - pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej"

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 7 =
Link
7 + 7 =
Obraz1
Polska Agencja Rozowju Przedsiębiorczości zaprasza małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne z branży meblarskiej do udziału w Pilotażowym Progrmaie "Robogrant". Celem pilotażu jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną.

Działanie pozytywnie przełoży się m.in. na jakość, elastyczność i wydajność produkcji dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwach.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
- zakup, instalacja i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami,
- zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Małe i średnie przedsiębiorstwa, które:
- prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD);
- przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

Maksymalne dofinansowanie - 850.000 zł; wkład własny min. 15%.

Wnioski w pilotażu mogą być składane  do 6 grudnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).
Pula środków w konkursie to 29 000 000 zł.

Więcej informacji oraz wniosek zgłoszeniowy TUTAJ.
← powrót