Dzisiaj: Środa 30 listopada 2022

Innowacyjne nauczanie w ZSP1 w Piotrkowie Trybunalskim

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 5 =
Link
2 + 5 =
Umowa nr: RPLD.11.03.01-10-0023/17 z dn. 06.03.2018 r.
Wartość projektu: 1 898 616,00 zł
Okres realizacji: 2018 – 2020.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie XI.3.1: Kształcenie zawodowe;
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego.

Montaż finansowy projektu:
UE: 1 613 823,60 zł.
Budżet Państwa: 94 930,80 zł
Budżet Miasta: 189 861,60 zł.


Celem głównym  projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 100uczniów (max.14K) ZSP Nr 1 przez organizację zajęć dodatkowych wzmacniających kompetencje zawodowe oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach woj. łódzkiego w branży m.in. informatycznej zgodnej z Regionalną Strategią Innowacji (RSI) woj. łódzkiego. Uzupełnieniem działań w projekcie jest  zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Trwałość projektu  zapewni przeszkolenie 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych  z obsługi zakupionego sprzętu, z CISCO,
z LINUX.

Główne zadania: dla uczniów zajęć dodatkowych z:
- Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty BGA (zwane IPC),
 - Elektryczność a urządzenia elektroniczne (zwane ESD);
- LINUX;CISCO;
- zapewnienie płatnych letnich staży zawodowych .w firmach z woj. łódzkiego.

Dla nauczycieli ZSP Nr 1 kierunku Technik Informatyk : szkolenia z obsługi sprzętu, LINUX i CISCO.
Rezultatem projektu  będzie nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu informatyki i nowoczesnej elektroniki. Otrzymają oni m.in. międzynarodowe Certyfikaty IPC i Zaświadczenia MEN. 
← powrót