Dzisiaj: Środa 30 listopada 2022

Inwestujemy w zawodowców

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 6 =
Link
3 + 6 =
Umowa nr: RPLD.11.03.01-10-0022/17 z dn. 06.03.2018 r.
Wartość projektu: 1 893 000,00 zł
Okres realizacji: 2018 – 2020.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie XI.3.1: Kształcenie zawodowe;
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego.

Montaż finansowy projektu:
UE: 1 609 050,00 zł.
Budżet Państwa: 94 650,00 zł
Budżet Miasta: 189 300,00 zł.
 
Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ZSP Nr 1 przez organizację zajęć dodatkowych oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach woj. łódzkiego
w branży elektronicznej i informatycznej zgodnej z Regionalną Strategią Innowacji (RSI)woj. łódzkiego. Uzupełnieniem działań w projektu jest  zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej elektronicznej we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Trwałość proj. zapewni przeszkolenie 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych z obsługi zakupionego sprzętu,
z zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej. Główne zadania dla uczniów:
Zajęcia dodatkowe z:
- Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych (zwane IPC),
- Elektryczność a urządzenia elektroniczne (zwane ESD);
-  Pakietów elektronicznych z komponentem BGA w praktyce(zwane BGA),
- Zapewnienie płatnych letnich staży zawodowych .w firmach z woj. łódzkiego.
Dla nauczycieli ZSP Nr 1 kierunku TE/TEL/TM: szkolenia z obsługi sprzętu, z IPC. Dodatkowo zakup specjalistycznych urządzeń i sprzętu do pracowni zaw. elektronicznej. Rezultatem projektu będzie nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów po zajęciach z zakresu nowoczesnej elektroniki. Otrzymają oni międzynarodowe Certyfikaty IPC i Zaświadczenia MEN.
← powrót