Dzisiaj: Środa 30 listopada 2022

Zdalna Szkoła +

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 5 =
Link
1 + 5 =
Umowa nr: 7712798771  z dnia 08.06.2020
Wartość projektu: 154 999,58 zł.
Okres realizacji: 06.2020r. – 09.2020r.
 
Program:  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie I.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Instytucja Zarządzająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 
Montaż finansowy projektu:
UE: 154 999,58 zł
Budżet Miasta: 0,00 zł.
 
W ramach projektu zakupiono 85 laptopów oraz modemów  dla 85 uczniów z rodzin wielodzietnych.
 
← powrót