Aktualności

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku położonym przy ul. Broniewskiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 37 w budynku położonym przy ul. Sulejowskiej 29a w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. Broniewskiego 12 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 55 w budynku położonym przy ul. Działkowej 6 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku położonym przy ul. Mieszka I-go 8 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku położonym przy ul. K. Wielkiego 7 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres      10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast Partnerskich, w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 35
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Tymiankowej 7

 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Palmowej 10