PRZEKROCZENIE POZIOMU INFORMOWANIA

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 8 =
Link
1 + 8 =
info
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie informacją przekazaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi informuje, że wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego informowania pyłu zawieszonego PM10.
PRZEKROCZENIE POZIOMU INFORMOWANIA:
 O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO STĘŻENIA ŚREDNIEGO 24-GODZINNEGO PYŁU ZAWIESZONEGO PM10
 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie informacją przekazaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi informuje, że wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego informowania pyłu zawieszonego PM10.
 • Przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 wystąpiło dnia 15.02.2017 godz. 0-24 na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i osiągnęło wartość średnią 24-godzinną 253,6 μg/m3
 • Przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 jest związane z warunkami atmosferycznymi – niska temperatura powietrza, brak wiatru
 • Prognozuje się, iż poziom stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu zmaleje w związku z wzrostem temperatury powietrza, wzrostem prędkości wiatru
 • Grupy ludności wrażliwych na przekroczenie:
Cała ludność na obszarze objętym przekroczeniem poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10, a w szczególności:
 • dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia,
 • osoby starsze i w podeszłym wieku,
 • osoby z chorobami układu oddechowego (szczególnie chore na astmę),
 • osoby z chorobami układu krwionośnego,
 • osoby palące papierosy i bierni palacze,
 • osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń.         
WYSTĘPUJE WYSOKIE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUDZKIEGO
 1. Środki ostrożności jakie powinna podjąć ludność na obszarze objętym alertem:
 • Należy unikać lub ograniczenia do minimum zbyt długiego przebywania na otwartej przestrzeni zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia.
 • Należy pozostać w pomieszczeniach zamkniętych.
 • Należy unikać dużych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu.
 • Należy stosować się do zaleceń lekarskich.
 • W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.
 • Nie należy wietrzyć mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy itp.
 1. Możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych:
 • Pył zawieszony PM10 działa drażniąco na śluzówki dróg oddechowych, po przedostaniu się do płuc niszczy ich komórki, co może spowodować przedostawanie się płynów do tkanki płucnej. Bardzo drobny pył zawieszony ma zdolność wnikania w płucach do naczyń krwionośnych w wyniku czego następuje ich uszkodzenie.
 • Skutkami zdrowotnymi narażenia na bardzo wysokie stężenia pyłu zawieszonego mogą być alergie, długotrwały napadowy kaszel, zapalenie oskrzeli, stany zapalne dróg oddechowych, przewlekłe stany zapalne dróg oddechowych, astma, katar sienny, zapalenie alergiczne spojówek. Możliwe jest zaostrzenie chorób układu krwionośnego, w tym również powstawanie zakrzepów. Dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał serca) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc.
 • Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie WIOŚ w Łodzi: http://www.wios.lodz.pl/index.php?id=211&idd=7
← powrót