I WARSZTATY - STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2030+

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 5 =
Link
4 + 5 =
I warsztaty strategiczne dotyczące Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030+
31 maja 2021 roku odbyły się pierwsze warsztaty strategiczne dotyczące Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030+. Miały formę on-line.

Przedmiotem warsztatów była diagnoza obecnego stanu Miasta, opracowanie założeń do analizy SWOT w obszarach kluczowych dla rozwoju Miasta, takich jak społeczeństwo, zdrowie, edukacja, kultura, gospodarka, turystyka, promocja, przestrzeń, infrastruktura, środowisko, a także zidentyfikowanie najważniejszych problemów i potencjałów jednostki.
← powrót