POWOŁANIE ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2030+

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 2 =
Link
9 + 2 =
POWOŁANIE ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2030
Zarządzeniem nr 59 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19.03.2021 roku, powołano Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2030.

Skład Zespołu: 
1. Bogdan Munik  Sekretarz Miasta Przewodniczący
2. Katarzyna Szokalska Kierownik Biura Planowania Rozwoju Miasta Zastępca Przewodniczącego
3. dr hab. Natalia Wasilewska, prof. UJK Dziekan Uniwersytetu J.Kochanowskiego Filia
w Piotrkowie Trybunalskim
Członek
4. dr Jadwiga Kaczmarska - Krawczak Prodziekan ds. Kształcenia Uniwersytetu J.Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim Członek
5. dr Katarzyna Szymczyk Prodziekan ds. Rozwoju Uniwersytetu J.Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim Członek
6. Barbara Matyjaszewska Kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego  - Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Członek
7. Krystyna Czechowska Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Członek
8. Monika Tera Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego Członek
9. Dawid Radziszewski Przewodniczący Młodzieżowa Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Członek
10. Oliwier Węgrzyn Młodzieżowa Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Członek
11. Michał Rżanek Prezes Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Członek
12. Karol Szokalski Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Członek
13. Magdalena Kowalik Audytor Wewnętrzny Urzędu Miasta Członek
14. Józef Dziubecki Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów Członek
15. Piotr Olejnik Kierownik Zespołu planów miejscowych i analiz - Pracownia Planowania Przestrzennego Członek
16. Grzegorz Janowski Kierownik Referatu Spraw Społecznych Członek
17. Błażej Cecota Kierownik Centrum Informacji Turystycznej Członek
18. Barbara Król Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Członek
19. Wojciech Bonarski Referatu Kultury, Sportu i Promocji Miasta Członek
20. Marta Janik Główny specjalista Biuro Partnerstwa i Funduszy Członek
21. Gabriela Bujakowska Inspektor Referatu Edukacji Członek
22. Katarzyna Szymańska Inspektor Biura Planowania Rozwoju Miasta Sekretarz

Do zadań Zespołu należy:
a) analiza i weryfikacja projektu strategii na poszczególnych etapach opracowywania;
b) zgłaszanie wniosków i uwag do projektu strategii;
c) współpraca z Wykonawcą strategii;
d) udział w warsztatach;
e) przyjęcie projektu strategii.

Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Planowania Rozwoju Miasta.
← powrót