Elżbieta Gniewaszewska laureatką Złotej Wieży Trybunalskiej

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 7 =
Link
2 + 7 =
IMG_6633
Elżbieta Gniewaszewska została laureatką 46. Złotej Wieży Trybunalskiej – taką decyzję podjęła kapituła ZWT podczas spotkania w salach piotrkowskiego Muzeum.
Złota Wieża Trybunalska to coroczna honorowa nagroda dla jednego mieszkańca Piotrkowa przyznawana - od 1971 roku - za szeroko pojęty dorobek w zakresie twórczości, upowszechniania kultury, działalności społecznej, edukacyjnej i promowania miasta.

Spotkanie kapituły odbyło się 16 czerwca w salach Muzeum, a kapitułę konkursu stworzyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego oraz dotychczasowi laureaci wyróżnienia.
Przed rozpoczęciem obrad zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w 2020 i 2021 roku laureatów Złotej Wieży Trybunalskiej: Rafała Orlewskiego, Jerzego Pokutyckiego, Stanisława Marcina Gąsiora, Jerzego Korczaka – Ziółkowskiego.

Do 46. edycji Złotej Wieży Trybunalskiej zgłoszone zostały 4 kandydatury, z których jedna nie była brana pod uwagę z uwagi na brak uzasadnienia.
W tajnym głosowaniu członkowie kapituły zdecydowali, że w tym roku statuetkę otrzyma Elżbieta Gniewaszewska. Wręczenie wyróżnienia zaplanowane zostało na drugą połowę września. Uroczystość tradycyjnie już odbędzie się w salach Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.
 
SYLWETKA ELŻBIETY GNIEWASZEWSKIEJ (z uzasadnienia do wniosku)
Od najmłodszych lat uczestniczyła w życiu artystycznym i kulturalnym Piotrkowa Trybunalskiego. Była członkiem ludowego zespołu tanecznego, później w latach 1970–1975 jego instruktorem. Jako instruktor tańca troszczyła się o właściwy rozwój talentów dzieci i młodzieży, a także o przetrwanie i propagowanie szeroko pojętej kultury ludowej. W latach 1974–1976 była członkiem Kabaretu „Szpilor” zdobywającego wiele nagród i wyróżnień.

Całe życie zawodowe poświęciła działalności kulturalnej. Pracowała w strukturach administracyjnych rządowych i samorządowych, zaczynając od najniższych szczebli – od stanowiska instruktora w Powiatowym Domu Kultury w Piotrkowie Trybunalskim, poprzez dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Piotrkowie Trybunalskim, do dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, które to stanowisko piastowała do reformy administracyjnej kraju i likwidacji województwa piotrkowskiego.
Jako instruktor i dyrektor PDK i WDK organizowała imprezy i różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne, które rozwijały umiejętności artystyczne oraz promowały kulturę lokalną, będąc jednocześnie aktywnym ich uczestnikiem i wykonawcą. W lipcu 1998 r. rozpoczęła pracę w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie współtworzyła w strukturach MOK lokalną telewizję miejską „Informacje Piotrkowskie”, będąc redaktor naczelną tej telewizji do czerwca 2009 r.
Była organizatorem projektu obejmującego całe byłe województwo piotrkowskie pn. Współzawodnictwo Kulturalne Gmin Województwa Piotrkowskiego. Ówczesny ewenement na skalę kraju - wszystkie gminy wystartowały w konkursie. Duża mobilizacja lokalnych środowisk, trwałe efekty w postaci inwestycji i cennych wartości kulturowych pozostawionych w tych środowiskach. Współtwórca „Interakcji„ Międzynarodowego Festiwalu Sztuki „Translacje” - przy udziale w imprezie artystów z całego świata.

Przez cały okres swej pracy troszczyła się o rozwój kultury i jej bazy w Piotrkowie Trybunalskim. Wiele lokalnych środowisk artystycznych, dzięki odpowiedniej opiece i trosce Elżbiety Gniewaszewskiej, przetrwało i dziś stanowią główne ośrodki kulturalne w swoich społecznościach. Od 2006 jest aktywnym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, będąc od 2008 r. członkiem jego Zarządu, następnie Sekretarzem Zarządu, a obecnie Wiceprezesem TPPT. Bezpośrednio zaangażowana jest w organizację Konkursu plastycznego „Mój zielony Piotrków” oraz we wszystkie sztandarowe działania Towarzystwa, takie jak organizacja kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków, współpraca z samorządem Piotrkowa Tryb. oraz z bratnimi stowarzyszeniami z miast województwa łódzkiego. Dzięki jej doświadczeniu i pomysłowości i inicjatywie działalność Towarzystwa dociera do kręgów coraz to nowych piotrkowian, do szkół, instytucji kultury, środowisk gospodarczych i biznesowych.

Pani Elżbieta Gniewaszewska nie ustaje w działalności na rzecz miasta i jego historii, a nie pracując już zawodowo coraz więcej czasu przeznacza na działalność społeczną, której oddaje swoje bogate doświadczenie i zdolności organizatorskie. Ważniejsze odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony dla Województwa Piotrkowskiego, Zasłużony Działacz Kultury.

*****
Galeria zdjęć: 
- zdjęcie nr 1: Elżbieta Gniewaszewska;
- zdjęcie od nr 2 do nr 6: obrady Kapituły ZWT.  
← powrót