Aktualności

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji, w ramach której zaprezentowane zostaną wyniki pionierskiego badania Zoom na Rady Seniorów. Diagnoza funkcjonowania, zrealizowanego w ramach partnerskiego projektu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, Fundacji Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacji na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu”.
Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPOWŁ 2014 - 2020).