CSR i ESG - od ludzi dla ludzi

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 6 =
Link
7 + 6 =
csr-esg_slogan-wydarzenia
30 listopada 2022 r. w EXPO Kraków oraz online odbędzie się wydarzenie CSR i ESG - od ludzi dla ludzi. Celem wydarzenia jest promowanie działań społecznych, środowiskowych i charytatywnych, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na standardy ESG i cele równoważonego rozwoju.

Wydarzenie składa się z trzech elementów:
  • Konferencji ESG - dla przedstawicieli biznesu
  • Targów branżowych - dla przedstawicieli wszystkich sektorów
  • Kongresu Pro NGO 2022 - dla przedstawicieli organizacji pozarząodwych i osób wspierających ich działania (np. pracownicy urzędów) - udział bezpłatny
Konferencja ESG
 
Konferencja to branżowe wydarzenie realizowane dla przedstawicieli środowiska biznesowego oraz osób zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju i raportowania niefinansowego. Konieczność ujawniania danych niefinansowych, coraz większa świadomość kolejnych pokoleń konsumentów, rosnące oczekiwania interesariuszy oraz postępujące prace nad zmianami w przepisach sprawiają, że przedsiębiorstwa chcą wdrożyć ESG w swojej organizacji. Konferencja podzielona na 4 panele tematyczne będzie poruszać zagadnienia związane z nowymi regulacjami oraz dobrymi praktykami w zakresie wdrażania standardów ESG i raportowania niefinansowego. Konferencję poprowadzi Jasiek Mela.

Kongres Pro NGO 2022
 
Wydarzenie organizowane corocznie przez Fundację Pro NGO dla organizacji pozarządowych. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, gdyż po raz pierwszy odbędzie się stacjonarnie, a dzięki zapewnieniu streamingu w wydarzeniu będą mogły wziąć udział NGO’sy z najdalszych zakątków Polski. To jednak nie jedyna nowość, wydarzenie podzielone będzie na 2 odrębne sceny. Pierwsza to przestrzeń konferencyjna, uczestnicy będą mogli wysłuchać prelekcji przygotowanych przez ekspertów, druga to sala szkoleniowa, gdzie w małych grupach prowadzone będą praktyczne szkolenia dla zainteresowanych. Spotkania poprowadzą eksperci i praktycy ze środowiska biznesowego.

Targi branżowe
 
Sercem całego wydarzenia będą Targi branżowe. W trakcie wystąpień, szkoleń i debat w lobby toczyć się będą rozmowy i dyskusje. Tego dnia, osoby odwiedzające Expo dowiedzą się jakie zmiany i innowacyjne rozwiązania w obszarach CSR i ESG proponują organizacje pozarządowe oraz firmy. Ponadto udostępniona będzie strefa do networkingu, gdzie przedstawiciele NGO i biznesu będą mogli inspirować się i wymieniać doświadczeniami.

Więcej szczegółów o wydarzeniu dostępne na stronie: CSRiESG.pl

Załączniki artykułu

← powrót