Dzisiaj: Poniedziałek 06 lutego 2023

Fundusze unijne

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 3 =
Link
2 + 3 =

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla projektów naszego miasta ma już długą historię. Pierwsze dwa duże projekty (I i II etap obwodnicy Piotrkowa Trybunalskiego) współfinansowane były z środków pomocy przedakcesyjnej - Phare 2001 oraz Phare 2003 SSG. Z chwilą wejścia Polski do struktur UE możliwości aplikowania o fundusze europejskie znacznie wzrosły.
Niniejsza część serwisu została podzielona na 2 części. W pierwszej z nich przedstawiono informacje o projektach  w trakcie realizacji, druga traktuje o tych już zrealizowanych.
Poniżej zamieszczamy także zestawienia miejskich projektów współfinansowanych środkami UE (pliki do pobrania) w poszczególnych okresach programowania funduszy UE.

Załączniki artykułu

Projekty UE Przedkacesyjne (pobrań: 6622)
Projekty UE 2004-2006 (pobrań: 6412)
Projekty UE 2007-2013 (pobrań: 6587)
Projekty UE 2014-2020 (pobrań: 1094)